Full body spray tan – reg 12% R360

Half body spray tan R220

Competition spray tan – 14% R400

Body scrub + Competition spray tan R690

Body scrub + reg. spray tan R650